< Öğrencilere yine ceza yağdı
16.02.2013 - 17:53

DLB’den sınav gündemli tartışma


(16.02.13) - Devrimci Liseliler Birliği “Parasız, nitelikli eğitim, sınavsız üniversite istiyoruz!” başlığı altında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk olarak eğitimin ticarileşme boyutuyla birlikte niteliksizleştirildiğine, sınav merkezli bir eğitim sürecinin işlediğine ve bunun lise öğrencileri açısından psikolojik sorunlara sebep olduğuna, hatta ölümlerin yaşandığına değinildi. Sınav odaklı eğitimin aynı zamanda öğrenciler arasında rekabeti dayatarak gençliği kişiliksizleştirdiği vurgulandı.

Toplantıda konuşulan bir diğer konu ise liselerde yaşanan güncel gelişmeler oldu. 4+4+4 eğitim modelinin devamı olarak gündeme gelen kılık-kıyafet değişikliği, kampus lise tartışmaları ele alındı.

Bu gündemlerin dışında toplantı içerisinde bir liseli arkadaşın din üzerinden dile getirdiği görüşler üzerine komünistlerin dine bakışı açıklandı.

Son olarak sınav gündemine dair dershanelerde ve liselerde sınav gündemli bir referandum çalışması yapılması planlandı. Yeniden bir araya gelinmesi üzerine karar alınarak toplantı bitirildi.

Liselilerin Sesi / Ümraniye


Üste