< Kadın Çalıştayı 16 Şubat’ta
10.02.2013 - 22:57

Devrimci Kadın Kurultayı’na gönderilen mesajlardan...


“Merhaba yoldaşlar,

366 gündür direnen hey tekstil işçileri adına etkinliğinizi selamlıyoruz. Bu anlamlı etkinliğinizde konuşma fırsatı bulduğumuz için BDSP’ye teşekkür ediyoruz. Bizler kadın patron tarafından yönetilen HEY Tekstilde yıllarca sömürüldük. Aynur Bektaş bizi sömürerek sermayesini arttırmış, gazetelere TV’lere %70 kadın istihdam ediyorum diyerek demeçler vermiş ve karşılığında TBMM tarafından yılın girişimci kadını ödülünü almıştır. Ayrıca Aynur Bektaş Anadolu’ya yatırım yapıyorum diyerek teşvik primleri almıştır.  Meclisten aldığı primlerle yıllarca üretim yaptıktan sonra bizi 9 Şubat 2012’de üç aylık maaşlarımızı, ihbar ve kıdem tazminatlarımızı ödemeden işten atmıştır.

Bir yıldır sürdürdüğümüz direniş süresince yapılan sömürünün badece kadın sorunu olmadığı, aslında bir sınıf sorunu olduğunu daha iyi anladık. Çünkü biz bir yıldır meydanlarda patronlara ve onların sermayesinin bekçiliğini yapan siyasi otoritelere karşı mücadelemizi erkek ve kadın yoldaşlarımız ile birlikte sürdürdük.

Sömürünün sınıf sorunu olduğunu, yerimizin işçi sınıfı içinde olduğunu örenirken direnişimizde her zaman yanımızda olan BDSP’li kadın ve erkek yoldaşlarımıza teşekkür ediyor, hafta içi her gün 12.30, Levent’teki TOBB binası önündeki eylemlerimizde Güneşli-Bağcılar’da bulunan HEY Tekstil fabrikasının önündeki çadırımızı ziyaret ederek desteklerinizin devamını bekliyoruz.”

HEY Tekstil işçileri

***

“Kadın erkek tüm emekçilerin, halkın haklı davasının savunuculuğunu yaptık. İşte şimde Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'nden sesleniyoruz.

İnsan onurunu, halkın haklarını savunmanın, direnmenin ve baş eğmemenin onuru bizim olsun. Devrimcilerin olsun.

Onlara zulmün iktidarı, sömürünün saltanatı kalır.

Siz halkın, emekçilerin, emekçi kadınların mücadelesinde hep başı dik olanlardan direnenlerden olun. Haklı olan biziz ve mutlaka kazanacak olan da. Tarihin ve bilimin yasaları söylüyor bunu.

Er ya da geç zafer bizim olacak.

Kurultayınızı selamlıyor, mücadelenizde başarılar diliyoruz.”

Av. Ebru Timtik, Av. Naciye Demir, Av. Betül Vangölü Kozağaçlı, Av. Barkın Timtik, Av. Şükriye Erden / Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi

***

“Kayseri Emekçi Kadın Komisyonu olarak "kayaları parçalayanın suyun şiddeti değil sürekliliği olduğu" bilinciyle genel sınıf çalışmasının özgün bir parçası olan işçi kadın çalışmasına hız vereceğiz. Erkek işçi kardeşlerimizle birlikte devrimci sınıf mücadelesi ateşini harlamak için çabalarımızı artıracağız. Devrimci Kadın Kurultayı'nın rüzgarını Kayseri'ye taşımak, devrimci 8 Mart çalışmasına dayanak yapmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

Hepinizi Kayseri Emekçi Kadın Komisyonu olarak devrimci duygularımızın olanca sıcaklığı ile selamlıyoruz.”

Kayseri Emekçi Kadın Komisyonu

***

“Sosyalist EBT Hareketi, kendi mücadele alanı olan eşcinsel ve trans cephesinde devrimci bir hat inşa etme hedefiyle kadınların kurtuluş mücadelesiyle yoldaşlaşmaktan geçtiğinin bilincindedir. Kadınların kurtuluşu ise tıpkı eşcinsellerin ve transların kurtuluşu gibi emekçi sınıfın kurtuluşuyla mümkündür. Emekçi sınıfın kurtuluşu düşüncesi, kadın özgürleşmesinin erkeklerin özgürleşmesiyle, eşcinsellerin ve transların özgürleşmesinin de heteroseksüellerin özgürleşmesiyle, yani bir bütün olarak toplumsal kurtuluşla mümkün olduğuna işaret etmektedir.

Sosyalist EBT Hareketi, bu yaklaşımla kendisini devrim mücadelesinin parçası ve komünist sınıfsız toplum idealinin mirasçısı olarak tanımlamakta ve aynı saikle yoldaşlaşma temennisini ifade ettiği Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu nezdinde Devrimci Kadın Kurultayı’nı devrimci dayanışma duygularıyla selamlamaktadır!”

Sosyalist EBT Hareketi

***

“Günümüz dünyasında yaşanan tüm bu sorunların  gerçek ve köklü çözümü, bu sorunu yaratan toplumsal düzenin yıkılması ile mümkündür. Yani özel mülkiyet düzeni olan kapitalizmin bir toplumsal devrimle yıkılmasından geçmektedir.

İşte biz devrimciler, bu nedenle devrim istiyor, bunun için, sosyalizmi hedefliyoruz. Bugün devrim ve sosyalizm, tüm insanlığın en acil ve yaşamsal ihtiyacıdır. Kapitalizmin barbarlığından kurtuluşun başkaca bir yolu yoktur. Baskı, sömürü ve kölelikten, ancak bu yolla kurtulabiliriz. Savaşların yol açtığı yıkımlara ve acılara, ancak bu yolla son verebiliriz. Kadınların da özgür ve eşit olacağı bir dünyaya ancak bu yolla ulaşabiliriz.

Bu inançla, kurultayınızı en içten devrimci duygularımızla selamlıyor, başarılar diliyoruz...”

BİR-KAR Kadın Komisyonu

***

“Merhaba dostlar,

Kadın sorununun çözümü erkekten bağımsız düşünülemeyeceği gibi, çözümüde sınıf mücadelesinden bağımsız değildir. Rosa ve Claraların yolunda, tüm devrimci kadın şehitlerini anıyor ve Devrimci Kadın Kurultayı'nı selamlıyoruz.”

Esenyurt Gölge Kültür Sanat Merkezi

***

“Ben tam 4 ay boyunca Abdullah Kiğılı şahsında sermayeye karşı direnmiş Kığılı direnişçisiyim. Ben de bir kadın işçi olarak fabrikada, evde, sokakta çifte sömürüye maruz kalmış bir kadınım. Ve bütün kadınların baskı altında olduklarını biliyorum. Bizler yıllar boyunca cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye maruz kalmış kadınlarız. Bu yüzden biz kadınların iki kere mücadele etmemiz gerekiyor.”

Eski Kiğılı Direnişçisi Didem Sorhun

 


Üste