< İHD’den kadına şiddet raporu
16.02.2013 - 18:32

İSİG Meclisi'nden Kadın Çalıştayı


(16.02.13) - İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından düzenlenen Kadın Çalıştayı bugün toplandı.

“Evde, işte çalışıyoruz. Sağlığımızdan olmak istemiyoruz!” şiarıyla düzenlenen çalıştaya çeşitli sektörlerden ve bölgelerden kadın işçiler katıldı.

Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşuyla başladı. Kurultayda divana Nedret Durukan ve Berna Güler Müftüoğlu oturdu.

İlk sözü Petrol-İş Sendikası Kadın Servisi'nden Selvi Zırhlı Kapan aldı. Kapan Sendikalarda kadın sayısının az olduğu bir dönemde bu çalıştayın önemine değindi. Gülseren Yurttaş ile Bursa'da tekstil fabrikasında yanarak hayatını kaybeden kadın işçileri hatırlatan Kapan, iş cinayeti istatistiklerinde kadın oranına yer verilmemesini eleştirdi.

“Yaşamda kadının adı bulunmuyor!”

Ardından çerçeve sunuş için söz Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Dr. Berna Güler Müftüoğlu'na bırakıldı. Sunumunu slayt gösterimi eşliğinde gerçekleştiren Müftüoğlu İSİG Meclisi'nin kuruluşunu ve düzenlediği çalıştayları aktardı. Müftüoğlu, iş cinayetlerinin kaza olmadığını, güvencesizlik uygulamalarınınsa sistemin yaşadığı krizin sonucu olduğunu vurgulayarak kapitalist sistemin içinden geçtiği süreci özetledi. Ardından sistemin bu kimliğinin kadınlara yansımalarına dikkat çekti.

Müftüoğlu kapitalist sistemin işçi sınıfına yönelik müdahalesini aktararak sorunun çerçevesini şekillendirdi.

Forum sunumlarında emekçi kadın sorunları öne çıktı

Forum bölümünde Neslihan Karatepe “Tarımda kadın emeği”, Gülşen ve Zehra Koçyiğit “Sağlıkta dönüşüm programı”, İMECE Kadın Sendikası'ndan Serpil Bayır “ev işçiliği”, Ev Eksenli Çalışanlar Sendikası Kurucu üyelerinden Gülsüm Coşkun “Ev eksenli çalışma”, TMMOB İKK Kadın Komisyonu adına Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nedret Durukan “Mimar, mühendis, şehir plancı kadınların çalışma hayatındaki yeri”, SGBP Kadın Koordinasyonu adına TÜMTİS'ten Emel Türker “Kadın işçilerin maruz kaldığı hastalıklar” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Av. Yıldız Ertuğ Ünder ise çalıştayda hukuk alanı üzerinden bir sunum yaptı.

İlk bölüme sunumların ardından ara verildi.

Direnişçi işçiler yol gösteriyor

Çalıştaya direnişçi kadın işçiler de katıldı. DHL direnişçilerinden Aysel Şimşek söz alarak DHL'deki çalışma koşullarından ve direnişlerinden bahsetti. DHL'deki kadın erkek arasındaki eşitsizliğe dikkat çekerek aynı işi yapan kadın ve erkek işçiler arasındaki ücret eşitsizliğine değindi.

İsmaco direnişçilerinden Münevver Uyar söz alarak fabrikada 1.5 yıl yaşadığı baskı ve mobbinge değindi. THY direnişçilerinden Neslihan Canoğlu 305 işçi işe geri dönene kadar mücadele edileceğini ifade etti. Dev Sağlık-İş Sendikası'ndan Taksim İlk Yardım Hastanesi direnişçisi Güllü Hanoğlu toplumdaki farklı kadınların örneklerini vererek kadınların çalışma hayatında yaşadığı sorunları değindi.

Şiir ve müzik dinletisinin de yer aldığı çalıştay konuşmalarla devam etti. Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinem Derya Çetinkaya ILO rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iş kazalarının daha fazla yaşandığını belirterek metal sektöründe çalışan kadınların çalışma ortamındaki sorunlarını aktardı.

İSİG Meclisi'nden Aslı Odman asbestin Fransa'da yasaklanmasına öncülük eden AMİSOL kadın işçilerinin mücadele sürecini aktardı.

OSB İMES İşçi Derneği Başkanı Güneş Atalay ise konuşmasında kadınların gece vardiyasında yaşadığı sorunlara dikkat çekerken kadın-erkek tüm işçiler için gece çalışmasının yasaklanması gerektiğini ifade etti. Atalay, Dudullu bölgesinde yaşanan iki direniş olan Sinter Metal ve Entes Elektronik direnişlerine dikkat çekti. İş kazaları ve meslek hastalıkları sorunlarının ancak örgütlü mücadele yükseltilerek ve de kadın erkek arasında ayrım gözetmeden yapılacak mücadele ile sağlanacağını vurguladı.

İşçilerin Birliği Derneği'nden Gamze Kayhan ise söz alarak tekstil işçisi kadınların sorunlarına değindi. Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın ağır yaşandığı bir bölgeden geldiğini vurgulayan Kayhan, çocuk ve kadın işçilerin çalışma zorunluluğuna dikkat çekti. Kayhan, Makinanın bir parçası yapılmak istenen işçi kadınlar olarak mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Harita Mühendisi Gülseren Yurttaş'ın kardeşi Hatice Yurttaş, Maden mühendisi Arzu Oğuzkurt, Bağdagül Tanış , UİD-DER Kadın Komitesi de kısa birer konuşma yaparak görüşlerini paylaştı.

Kurultayın son bölümünde kadın işçilerin yaşadığı baskıyı anlatan bir tiyatro gösterimi yapıldı.

Tiyatronun ardından çalıştayın bir ilk adım olduğu ifade edilerek 8 Mart’ta birlik ve mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.

Çalıştay Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri Selin Top’un 12 maddelik sonuç bildirgesi taslağını okuması ve mücadele çağrısı ile son buldu.

Çalıştayın sonuç bildirgesini yayınlıyoruz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
1. Toplumsal cinsiyetçi iş bölümüne son verilmelidir.
2. Kadın işlerinin ‘tehlikesiz ve basit’ olduğu ön yargısı yıkılmalıdır.
3. Yeniden üretim atölyelerine dönüşen evler ve iş yerleri sağlık ve güvenlik risklerine karşı güvenli hale getirilmelidir.
4. Gerek devlet tarafından gerekse emek ve meslek örgütleri tarafından oluşturulan işçi sağlığı ve güvenliği politikalarının toplumsal cinsiyet açısından düzenlenmelidir.
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işyerlerinde ve evlerde kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı işlerin ve bu işlerde çalışan kadınlarda rastlanan ortak sağlık sorunları ve riskleri rapor edilmeli ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmalıdır.
6. Kadınların çalışma alanlarındaki kimyasal, biyolojik, fiziksel, ergonomik vb. riskler saptanmalıdır.
7. İşyerinde kadına yönelik cinsel şiddet, taciz, cinsel sataşma tehlikesine karşı başvuru masası oluşturulmalıdır.
8. Emek ve meslek örgütleri kadın işçi sağlığı konusunda sektörlerine göre veri toplamalı ve raporlandırmalıdır.
9. Tüm çalışma alanlarında kadınların örgütlenmesi ve birleşik mücadelesi gereklidir.
10. Kadınlar çifte mesaisinin yıpratıcılığı ve üstlerindeki aşırı iş yüküne bağlı fiziksel ve ruhsal zararlar toplamı bir meslek hastalığı tanımı getirilmelidir.
11. Ücretli ücretsiz kadın işçilere yıpranma payı/ erken emeklilik uygulamaları getirilmelidir.
12. Ev ve bakım hizmetleri azami ölçüde kamusal alandan ücretsiz karşılanmalıdır.

Kızıl Bayrak / İstanbul


Üste