< İSİG Meclisi'nden Kadın Çalıştayı
18.02.2013 - 15:26

Kurumlardan 8 Mart çağrısı


(18.02.13) - KESK, DİSK, TTB ve TMMOB, yaptığı açıklamayla “8 Mart’ın resmi tatil olması” talebini dile getirdi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara tarafından okunan açıklamada ilk olarak 8 Mart’ın tarihsel arkaplanı anlatıldı ve 8 Mart’ın “daha iyi bir dünya özlemi taşıyan kadınların hak arama mücadelesinin günü” olduğu söylendi.

Kadınların toplum içerisinde karşılaştığı sorunlardan bahsedilen açıklama, AKP zihniyetinin bugün “kadın erkek eşit değildir ve kadının asıl yeri aile içidir, evidir” anlayışıyla yaklaştığının belirtilmesiyle sürdü.

Emekçi kadınların sorunları ise şu sözlerle özetlendi: “Biz kadın emekçiler, kamu hizmetlerinin özelleştirildiği, esnek-kuralsız, güvencesiz, performansa dayalı çalışmanın yaygınlaştığı, iş yükümüzün her geçen gün arttığı bir ortamda, iş kanunundan, sosyal güvenliğe, sendikalar kanunundan ulusal istihdam stratejisine kadar birçok emekçi düşmanı yasal düzenleme ile düşük ücretle çalışmaya zorlanmakta ve işsizliğe mahkûm edilmek istenmekteyiz. Kadın olduğumuz için çalıştığımız işyerlerinde bir taraftan yükselme ve terfilerde ayrımcılığa maruz kalırken diğer taraftan tacize, şiddete ve mobbinge uğramaktayız. Bütün bunların yanında, sosyal devletin sorumluluğu olan ve toplumsallaşması gereken ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımı vb. sadece kadınların yapması gereken işler olarak hala dikte edilmektedir.”

Açıklamada “8 Mart’ın resmi tatil olması” talebinin yanısıra şu talepler öne çıkarıldı:

-        Kadın bedeni üzerindeki tüm söz ve karar haklarının kadına ait olduğunun kabul edilmesini, siyasi iktidarların kadının bedeninden elini çekmesini,

-        “Kadın"ı aile ve namus ile kurumsal olarak da özdeşleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kaldırılarak Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’nın kurulmasını,

-        Kadını eğitimden, yaşamdan koparan, çocuk gelinleri meşrulaştıran,çağdışı gerici yaklaşımın son örneği 4+4+4 eğitim düzeninin kaldırılmasını, 

-        Kadın istihdamında tek seçenekmiş  gibi görünen esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalıştırmaya son verilmesini,

-        Militarizmin ve savaşın en çok kadınları etkilediği bilinci ile barışın bir an önce demokratik yollarla sağlanmasını,

-        Eşit işe eşit ücret ve insanca yaşanmasına olanak veren “yeterli ücret” verilmesini,

-        Sendikalaşma ve örgütlenme önündeki her türlü yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını,

-        Ev işçisi ve ev eksenli çalışan kadınların emeklerinin görünür kılınarak sosyal güvence kapsamına alınmasını,

-        Çocuklarımızı güvenle bırakacağımız ücretsiz, sağlıklı kreşler ve bakım evlerinin sağlanmasını,

-        Başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere her türlü sömürü ve ayrımcılığa son verecek eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanmasını,

-        Şiddete uğrayan kadınların korunmasını ve kadın cinayetlerinin engellenmesini,

-        Eşitlik ve özgürlük talebi ile mücadele yürüten kadınlara yönelik gözaltı ve tutuklamaların son bulmasını,

-        İşyerinde, sokakta, evde kadına yönelik taciz, tecavüz ve mobbingin son bulması için düzenleme yapılmasını,

-        Kadından yana imza atılan uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını

İSTİYORUZ!

Açıklama 8 Mart çağrısı ile son buldu.


Üste