< MİB’den Bosch açıklaması
22.02.2013 - 13:58

BES üyelerinden Kadıköy'de eylem


(22.02.13) - Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 3 Nolu Şube tarafından Kadıköy Vergi Daireleri Kompleksi önünde bugün saat 11.30'da basın açıklaması gerçekleştirildi. "Eşit işe eşit ücret", "Sözleşmeli köle olmayacağız" sloganlarının atıldığı eylemde KESK'e dönük gözaltı ve tutuklamalar da kınandı ve 27 Şubat'ta BES Genel Merkezi'nin almış olduğu karar doğrultusunda greve çıkılacağı duyuruldu.

Şube Başkanı Salih AKSOY tarafından okunan açıklamada 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “ikramiye, döner sermaye ödemesi, vekâlet ücreti, fazla mesai” gibi pek çok kalemde yapılan ödemelerin kaldırıldığı ve pek çok kamu emekçisinin toplamda elde ettiği ücretlerde ciddi azalmalara neden olunduğu belirtildi. Sözkonusu KHK ile kamu emekçilerinin bazılarının maaş ve ücretlerinde ciddi artış yapılmışken, bazılarının maaş ve ücretlerinde hiçbir artış gerçekleşmediği, hatta gerilediği belirtilerek şunlar söylendi: “Eşit işe eşit ücret için 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemenin özeti; daire başkanı ve üstü memurlar ile merkez kadrodaki uzmanlar zenginlikte, Şube müdürü ve altı kadrodaki memurlar ise fakirlikte eşitlendiler.”

Kamu emekçilerinin iradesini yok sayan hiçbir düzenlemede KESK'in onayı söz konusu değildir. Bundan sonra da olmayacaktır” denilen açıklama, kamu emekçilerinin taleplerinin sıralanması ile sonlandırıldı.


Üste