< Berfo Kırbayır: 'Bir direnişçinin' portresi
22.02.2013 - 12:42

Esenyurt’ta “Dünya, Ortadoğu ve Türkiye” semineri


(22.02.13) – Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek ‘Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı’nın hazırlıklarını başlatan sınıf devrimcileri kurultayın ana gündemlerinden olan emperyalist savaş ve Kürt sorunu gündemlerini de içe dönük seminerlerle tartışıyorlar.

Kurultay hazırlıkları çerçevesinde Esenyurt bölgesinde yapılması kararlaştırılan seminerlerden ilki 21 Şubat akşamı gerçekleştirildi.

“Dünya, Ortadoğu ve Türkiye” başlıklı seminerde yapılan sunumlarda Suriye’ye yönelik emperyalist müdahale planlarında gelinen nokta, Türkiye’nin bu süreçteki taşeronluk rolü, emperyalistlerin Ortadoğu’ya yönelik hedeflerinin anlatıldığı ilk sunumun ardından emperyalizmin savaş ve saldırganlık siyasetinin tarihsel gelişim seyri ve dünya proletaryasının bu süreçteki güncel tablosu da aktarıldı.

Seminerin son bölümünde ise komünist hareketin emperyalist savaş karşısındaki tutumu ve Türkiye’de sol hareketin emperyalist savaş karşısında devrimci ve marksist bir programdan yoksun oluşu üzerinde duruldu.

Geç saate kadar devam eden seminer çeşitli katkılar eşliğinde yapılan sohbetlerle ilerledi. Bölgede yapılacak olan bir sonraki seminerin başlığı ise “Emperyalist savaş ve Ekim Devrimi” olacak.

Kızıl Bayrak / Esenyurt


Üste