< Ulaş benzerdi güneşe…
21.02.2013 - 09:32

Halkevi: “Karanlığa meydan okuyoruz!”


(21.02. 13) - HDK heyetinin Sinop’tan sonra Samsun’da saldırıya uğradığı binada Halkevleri ve  TKP de vardı. Yaşanan saldırıları protesto etmek için Halkevleri İzmir’de bir eylem gerçekleştirdi.

Eylem 20 Şubat saat 17.30da YKM önünde başladı. “Karanlığa meydan okuyoruz! / Halkevleri” yazılı ozalitin açıldığı eyleme ÖDP, SDP, HDK, Kent Konseyi, İHD, Ege 78’liler, Devrimci 78’liler, Öğrenci Kolektifleri destek verdi.

YKM’den Eski Sümerbank önüne yürünen eylemde, “Karanlığa meydan okuyoruz!”, “Yaşasın devrimci dayanışma!, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Gerici, faşist halk düşmanı/işbirlikçi AKP!” sloganları atıldı.

Eski Sümerbank önünde yürüyüş bitirildi ve kısa bir ajitasyon konuşmasından sonra basın metni okunmaya başlandı. Son yaşanan saldırılardan AKP iktidarı sorumlu tutuldu ve şunlar söylendi: “AKP’yi uyarıyoruz. Karadeniz’de veya bu coğrafyanın bir başka köşesinde barış talebine dönük faşist saldırılarda herhangi bir insanın kılına zarar gelirse hesabı AKP’den soracağız.”

Müzik dinletisinden sonra eylem bitirildi.

Kızıl Bayrak / İzmir


Üste